English | Japan | China | Vietnam | Indonesia | Malaysia | Thai

TOP > การแก้ไขปัญหา : Order based production
เราสามารถผลิตได้ทุกอย่าง ตั้งแต่สินค้าขนาดเล็กจนถึงสินค้าขนาดใหญ่

นอกจากนั้นเรายังสามารถจัดการกับคำสั่งซื้อจำนวนน้อยกับภายในระยะเวลาที่กำหนด

บริษัทของเรามีสิ่งอำนวยความสะดวกและอุปกรณ์อย่างเต็มรูปแบบที่พร้อมใช้งานสำหรับขึ้นแบบทุกอย่างตั้งแต่ผลิตภัณฑ์ขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่
เราจะดำเนินการตามกระบวนการทั้งหมดเริ่มจากการผสมผสานการออกแบบ สร้างต้นแบบ การตรวจสอบ การผลิตแบบจำนวนมาก การจัดการคุณภาพ และการจัดการการขนส่งสินค้าทั้งหมดในบ้านเรา ดังนั้นเราจึงมีความยืดหยุ่นในการสามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า เช่น "เราต้องการที่จะลดค่าใช้จ่ายสินค้าคงคลัง แต่ยังต้องการผลิตภัณฑ์ได้ทันที "

[กรณีตัวอย่าง] ผู้ผลิตแผงพลังงานแสงอาทิตย์

เราได้รับให้คำปรึกษาเกี่ยวกับแผ่นยางขนาดใหญ่ที่ใช้ในการผลิตอุปกรณ์สำหรับแผงพลังงานแสงอาทิตย์
・แผ่นขนาดใหญ่ที่มีอยู่ถูกสร้างขึ้นโดยยึดติดหลายแผ่นเข้าด้วยกัน
・เพราะแผ่นยึดติดกัน ความทนทานของชิ้นส่วนที่ยึดนั้นจะไม่แข็งแรงและปัญหาจะเกิดขึ้นมาภายหลัง

 

แผ่นขนาดใหญ่สามารถทำโดยไม่มีส่วนที่ยึด (ลดความไม่แข็งแรง)?

เราถูกเสนอให้ใช้ "เทคนิคการขึ้นรูปแบบป้อน (feed machining)" ที่ซึ่ง vulcanizing จะดำเนินการในขณะที่ใส่แผ่น

จากเครื่องแรงอัดแม่พิมพ์ vulcanizing (Press vulcanizing) โดยทั่วไป เครื่องแรงอัดแรงดันแม่พิมพ์นั้นไม่สามารถนำมาใช้ได้ อย่างไรก็ตามยังไม่มีอุปกรณ์ที่สามารถสร้างแผ่นขนาดใหญ่ได้

บริษัทของเรามีการจัดการที่ใช้การผสมผสานแบบดั้งเดิม การเตรียมความพร้อม อุณหภูมิการหลอมโลหะ ความดัน เวลาหลอมโลหะ และแม่พิมพ์โลหะ เพื่อที่จะสร้างแผ่นขนาดใหญ่โดยไม่ต้องส่วนที่ยึด
  ความกว้าง 2,600 มิลลิเมตร x ยาว 5,300 มิลลิเมตร

ตามตัวอย่างข้างต้นนั้นเป็นเพียงหนึ่งในตัวอย่างเล็กๆของความสำเร็จที่ผ่านมาของเรา
บริษัทของเรามีการจัดการเพื่อความต้องการที่หลากหลายและความพึงพอใจตามคำขอของลูกค้า ซึ่งรวมถึงตัวอย่าง อย่างเช่นการขึ้นรูป 2 สี และการขึ้นรูปแบบกลวง โดยการใช้ประสบการณ์และเทคโนโลยีที่เราสะสมจนถึงปัจจุบัน ตามความสำเร็จที่ได้รับการพิสูจน์มาแล้วของเรา

▲ Page Top

 

© 2024 Showa-Rubber Co., Ltd. All rights reserved.