English | Japan | China | Vietnam | Indonesia | Malaysia | Thai

TOP > การแก้ไขปัญหา : เทคโนโลยีของ โชวา รับเบอร์
เทคโนโลยีของ โชวา รับเบอร์

เราต้องการยางที่เหมาะกับคุณสมบัติเหล่านั้น แต่เราไม่แน่ใจว่าจะกำหนดมันยังไง

เราพัฒนาสูตรที่ดีที่สุดสำหรับยางที่ลูกค้ากำหนดเองและบริการในรูปแบบแผ่นหรือม้วน สี ปริมาณ ขนาด และปัจจัยอื่นๆ ตามความต้องการของลูกค้า MSF

สิ่งนี้สามารถทำจากยางได้หรือไม่

เราเสนอ พัฒนา และบริการสินค้าที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า

เราสร้างสรรค์งานตามรายละเอียดของสินค้าตามความต้องการของลูกค้ากำหนดทุกประการ โดยคำนึงถึงสภาพแวดล้อมเป็นสำคัญ
ข้อกำหนดต่างๆมีความหลากหลาย: นุ่ม, แข็ง, แข็งแรง, ต้านทานการขัดถู, ป้องกันน้ำมัน, ป้องกันสารเคมี,ถูกหลักอนามัย, โปร่งใส, เป็นโพลง, สิ่งประกอบกัน เป็นต้น
จากประสบการณ์ที่มากกว่า 100 ปีของ โชวา รับเบอร์ ที่เกิดจากการรวมตัวกันของวิศวกร ผู้ซึ่งคุ้นเคยและเชียวชาญเกี่ยวกับยางที่เกี่ยวเนื่องกับทางเทคโนโลยี ความรู้ และประสบการณ์ในด้านนี้เป็นอย่างดี พร้อมทั้งการผสมผสานกับเทคโนโลยีใหม่ในปัจจุบัน กับกระบวนการทดสอบที่เพรียบพร้อม, การวัดผล, วิเคราะห์ และเครื่องมืออื่นๆ ทำให้เรามีความสามารถที่จะตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้

ขั้นตอนการพัฒนา

เราจะตรวจสอบข้อกำหนด ความต้องการ ความสามารถ เป็นต้น
 
พนักงานวิศวกรของเรา ผู้ที่มีความคุ้นเคยกับการเลือกวัตถุดิบยาง, และสารเคมีที่ใช้ในการผสมยาง, การควบคุมอุณหภูมิการหลอม, เวลา, แม่พิมพ์หล่อเหล็ก, การเลือกกระบวนการทางเครื่องจักร และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง จะคอยดูแลการทดสอบต่างๆเพื่อตรงกับความต้องการของลูกค้า
 
พนักงานผู้เชียวชาญพิเศษจะเป็นคนตรวจสอบว่ารายระเอียดและผลการดำเนินงานนั้นเป็นไปตามความต้องการของลูกค้าที่ร้องขอไว้
 
เราให้ตัวอย่างต้นแบบและข้อมูลการทดสอบแก่ลูกค้า

ขั้นตอนการผลิตสินค้าจำนวนมาก

แผนกการกลั่นจะดำเนินการผสม เป็นม้วน และเป็นแผ่น ในอุปกรณ์ที่เหมาะแก่ความต้องการของลูกค้า (ปริมาณ สี ขนาด เป็นต้น)
 
แผนกตรวจสอบจะดำเนินการตรวจ การรีดคงรูปแผ่นยางและคุณสมบัติทางกายภาพอื่นๆ
 
การหลอมจะดำเนินการทำให้ยางคงรูปโดยการกดและรักษาอุณหภูมิ เวลา ความดันการปั่น (สำหรับการกด) ที่กำหนดไว้ตามมาตรฐาน

แผนกตรวจสอบมีการตรวจสอบที่เข้มงวดสอดคล้องกับการตรวจสอบโดยรวมซึ่งดำเนินการตามลูกค้า จากนั้นจัดทำแบบฟอร์มผลการตรวจสอบสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการตรวจสอบ
 

เราจะส่งสินค้าตามวันที่ลูกค้าต้องการ

กรุณาติดต่อเราถ้าท่านมีปัญหาหรือข้อสงสัย

เราให้บริการระบบแบบครบวงจรซึ่งสามารถจัดการทุกอย่างได้ตั้งแต่การออกแบบส่วนผสมถึงขั้นทดสอบ การผลิตจำนวนมากและตรวจสอบการบริหารจัดการ

ติดต่อเรากรณีมีปัญหาเกี่ยวกับยางของเรา

▲ Page Top

 

© 2024 Showa-Rubber Co., Ltd. All rights reserved.