English | Japan | China | Vietnam | Indonesia | Malaysia | Thai

TOP > ภาพรวมของธุรกิจ : ผลิตภัณฑ์บุยางเคลือบผิวซับใน

ผลิตภัณฑ์บุยางเคลือบผิวซับใน

มันเป็นเวลามากกว่า 80 ปีนับตั้งแต่ครั้งแรกที่เราเริ่มผลิตวัสดุบุผิวยาง ตั้งแต่นั้นมาเราก็ยังคงมีวิวัฒนาการอย่างต่อเนื่อง เราเป็นผู้ให้บริการบุยางเคลือบผิวซับในรายใหญ่ การพัฒนาธุรกิจโดยรวมของเราเกิดจากการคัดสรรวัสดุที่ดี และการบริการหลังการขายที่ดีของเรา ทั้งหมดนั้นยังขึ้นอยู่กับระดับของความเชี่ยวชาญและวิธีการ ที่เราได้มีการพัฒนาในธุรกิจนี้ตลอดประวัติศาสตร์และผลงานอันยาวนานของเรา ผลิตภัณฑ์ของโชวารับเบอร์ได้ถูกนำไปใช้อย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมต่างๆ รวมถึงถังปฏิกิริยา หออาคารดูดซึม ถังที่ต้องใช้กระแสไฟฟ้า ถังที่ไว้บรรทุกหรือขนส่ง ถังที่ใช้เกี่ยวข้องกับก๊าซไอเสีย สารเคมี อาหาร (เกรดยาง วัสดุซับในที่สามารถใช้กับอาหาร) และใช้ทางการแพทย์ พลังงานปรมาณู เหล็ก การบำบัดน้ำเสีย และที่เกี่ยวข้องกับการรักษาสิ่งแวดล้อมอื่นๆ อีกทั้งเราสามารถบริหารจัดการที่มีความยืดหยุ่นและสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า เราสามารถปฏิบัติงานได้ทุกแห่ง ทั้งในสายการผลิตภายในบริษัทนั้น หรือ งานนอกสถานที่ บริษัทของเรายังสามารถวิเคราะห์และประเมินระยะเวลาในการติดตั้ง (การตรวจสอบหน้างาน ด้วยการประเมินสุ่มตัวอย่าง) ในแต่ละขั้นตอนการผลิต (การขจัดของเสีย การแยกผลิตภัณฑ์รีไซเคิล และการกำจัดยางหลังจากเอายางออก) การบุยางภายในถัง และอื่นๆ ซึ่งลูกค้า สามารถปรึกษาเราได้ตลอดเวลา

Rubber lining process

สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆในโรงงาน

มีบริเวณพื้นที่กว้างขวาง
ที่โรงงานของเรามีพื้นที่ที่เหมาะสมในการทำงาน โดยมีพื้นที่ขนาดใหญ่อำนวยความสะดวกให้เราสามารถผลิตถังที่มีขนาดใหญ่มากๆได้ หรือ ตัวสินค้าที่มีน้ำหนักมากได้

มีเตาอบไอน้ำความร้อนสูง
เรามีเตาอบไอน้ำความร้อนสูงขนาดใหญ่ที่สุดในอุตสาหกรรมนี้ เรียกว่า เตาอบ อดัมสัน

เครื่องจักรที่อำนวยความสะดวกอื่นๆในโรงงาน
ทางบริษัทมีเครื่องพ่นทราย และยังมีเครนยกขนาดใหญ่ 5 ตัน และ 10 ตัน ซึ่งเอาไว้เคลื่อนย้ายถังขนาดใหญ่ที่มีน้ำหนัก ได้ถึง 30 ตัน และยังมีแผนกจัดเตรียมยางบุผิวเพื่อใช้ภายในโรงงานของเราเอง มีการทดสอบสินค้า และตรวจสอบผลิตภัณฑ์ภายในโรงงาน ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะทำให้เราบริการสินค้าได้ยังมีประสิทธิภาพ

การเคลือบบุยาง นอกสถานที่หรือหน้างานที่มีการก่อสร้างอยู่

มีหลายๆ ครั้งที่เราไม่สามารถเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ที่มีขนาดใหญ่ที่ใช้ในการเคลือบบุยางไปทำที่หน้างานได้ ในสถานการณ์แบบนี้เราสามารถจัดส่งพนักงานของเราไปยังหน้างาน และดำเนินการกระบวนการซับยางด้วยอุปกรณ์ที่ติดตั้งไว้แล้ว จากโรงงานของเรา จากประวัติบริษัทของเราพิสูจน์แล้วว่า มีจำนวนโครงการมากกว่า 10,000 โครงการ ที่ได้ใช้ถังที่ได้รับการเคลือบบุยางจากเรา อาทิเช่น ถังโซดาไฟขนาดใหญ่ ถังเกี่ยวกับปล่อยก๊าซไอเสีย และถังที่ใช้ในการผสมขนาดใหญ่จากบริการของเรา วิธีการปฏิบัติงานที่หน้างานของเราโดยทั่วไป เราก็จะปฏิบัติโดยใช้มาตรฐานเดียวกันกับกระบวนการปฏิบัติงานในโรงงานของเรา อย่างไรก็ตามสำหรับการอบความร้อนด้วยเตาความร้อนสูงที่ใช้กับถังอุปกรณ์ขนาดใหญ่หน้างาน จะไม่สามารถเพิ่มแรงดันได้ ดังนั้นเราจึงต้องใช้วัสดุยางพิเศษที่สามารถอบความร้อนที่ 100 ° C หรือต่ำกว่า การดำเนินงานหน้างาน ของบริษัทเราเป็นแบบวิธีการดั้งเดิม ไม่ได้พึ่งพาการอบความร้อนจากเครื่องแรงดันไอน้ำเพียงอย่างเดียว ซึ่งทำให้บริษัทของเราเป็นที่ยอมรับ และได้รับการยกย่องที่ดีจากหลากหลายธุรกิจ

▲ Page Top

 

© 2024 Showa-Rubber Co., Ltd. All rights reserved.