English | Japan | China | Vietnam | Indonesia | Malaysia | Thai

TOP > Lĩnh vực kinh doanh : Sản phẩm

Sản phẩm

Lĩnh vực công nghiệp

 

Bọc cao su
Bọc cao su

Cao su tấm lớn
Cao su tấm lớn

Cao su sưởi nhiệt
Cao su sưởi nhiệt
(Sưởi nhiệt, sưởi nước nóng)

Lĩnh vực thực phẩm/ y tế

 

Vòng roăn
Vòng roăn

Màng Diaphragm
Màng Diaphragm

Núm vú
Núm vú

Van kiểm tra
Van kiểm tra

Bóng cao su rỗng
Bóng cao su rỗng
     

Lĩnh vực sức khỏe

 

Thảm chống mệt mỏi
Thảm chống mệt

 

Các lĩnh vực khác

 

Bao ngón tay
Bao ngón tay

Đai giữ bút
Đai giữ bút

Thiết bị hút sóng vô tuyến
Thiết bị hút sóng vô tuyến

Cao su tấm
Cao su tấm

▲ Page Top

 

© 2024 Showa-Rubber Co., Ltd. All rights reserved.