English | Japan | China | Vietnam | Indonesia | Malaysia | Thai

TOP > 事业概要 : 产品

产品

工业领域

 

橡胶衬里
橡胶衬里

大型胶垫
大型胶垫

橡胶加热垫
橡胶加热垫
(电热式;温水式)

食品/医疗领域

 

橡胶垫片
橡胶垫片

压滤机膜片
压滤机膜片

奶嘴
奶嘴

防止逆流橡胶塞
防止逆流橡胶塞

中空橡胶球
中空橡胶球
     

健康领域

 

缓解疲劳橡胶垫
缓解疲劳橡胶垫

 

其他领域

 

翻页用橡胶指套
翻页用橡胶指套

橡胶笔套
橡胶笔套

吸收电波橡胶板
吸收电波橡胶板

混炼胶板
混炼胶板

▲ Page Top

 

© 2024 Showa-Rubber Co., Ltd. All rights reserved.